Absalon Pederssøn Beyer

500 år siden hans fødsel 1528-2028

Databasestatistikk


Tre:  

 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 1,049  
Antall menn 549 (52.34%)  
Antall kvinner 499 (47.57%)  
Antall ukjent kjønn 1 (0.1%)  
Antall nålevende 153  
Antall familier 343  
Antall unike etternavn 305  
Antall Bilder 81  
Antall Dokumenter 4  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 9  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall Begravelseshefter 4  
Antall Billion Graves 0  
Antall Find A Grave 1  
Antall Hvem er Hvem 2  
Antall Kirkebøker Danmark 40  
Antall Militeret 8  
Antall Nygaards sedler 1  
Antall Segl 1  
Antall kilder 1,009  
Gjennomsnittlig levetid1 66 år, 120 dager  
Tidligste fødselsdato (Peder Beyer 1500  

 Lengstlevende1   Alder 
Anna Mathilde Østvold 101 år  
Jens Olaus Jacobsen 99 år  
Edith Nielsen 98 år 67 dager  
Henriette Rieber-Mohn 98 år 54 dager  
Julie Konow 97 år 220 dager  
Ingeborg Anna Juel Heltzen 97 år  
Marie Louise Konow Heiberg 96 år 291 dager  
Elisabeth Konow Bruenech 96 år 135 dager  
Edith Monclair 95 år 282 dager  
Johanne Andrea (Andrine) Andersdatter 95 år 130 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet