Absalon Pederssøn Beyer

500 år siden hans fødsel 1528-2028

NRL-ALSTADHAUG MINI-830A12 (1855-1878)Kildeinformasjon