Absalon Pederssøn Beyer

500 år siden hans fødsel 1528-2028

BRG-SOLLIEDS SAMLINGER - SKIFTER I BERGEN (1675-1852)Kildeinformasjon