Absalon Pederssøn Beyer

500 år siden hans fødsel 1528-2028

Ålborg Budolfi Sogn EnesteministerialbogKildeinformasjon