Absalon Pederssøn Beyer

500 år siden hans fødsel 1528-2028

Dansk Folketelling - København 1840Kildeinformasjon