Absalon Pederssøn Beyer

500 år siden hans fødsel 1528-2028

BRG-KORSKIRKEN MINI-A11 (1731-1785)Kildeinformasjon