Absalon Pederssøn Beyer

500 år siden hans fødsel 1528-2028

BRG-KORSKIRKEN MINI-A09 (1743-1861)Kildeinformasjon