Absalon Pederssøn Beyer

500 år siden hans fødsel 1528-2028

BRG-ÅRSTAD MINI-A03 (1914-1919)Kildeinformasjon