Absalon Pederssøn Beyer

500 år siden hans fødsel 1528-2028

NOR-HERØY HERRED 1818 FOLKETELLING (1900)Kildeinformasjon